LIKO-S, vyhodnotený ako bonitný podnik

10. 10. 2016

Naša spoločnosť LIKO-S, spol. s r.o. na Slovensku získala ďalšie štátom hodnotené ocenenie po ocenení Spoločensky zodpovedný podnik sme získali titul Bonitný podnik a zároveň  pečať bonity. Ide o nezávislé hodnotenie firiem s prihliadaním na hospodárske prostredie a ekonomické zdravie podnikov, ktorého cieľom bolo vyselektovať bonitné  čiže finančne stabilné, spoľahlivé a prosperujúce firmy. Bolo hodnotených 716 134 podnikateľských subjektov a to piatimi medzinárodne uznávanými metódami finančnej analýzy, ktorým vyhovelo len 1,6 % a naša spoločnosť patrí do toho malého percenta podnikov, ktoré sa týmto ocenením líšia od tých ostaných. Je to garancia pre našich zákazníkov i dodávateľov a sme za to veľmi radi.

 

Arch space LIKOnoe EquaBank Pečať spoločensky zodpovedného podnik Pecet bonitny podnik czech green building council zasedack roku