O nás

Po celú dobu nášho spoločného podnikania nás spája firemná filozofia. U našich ľudí nás nezaujíma len ich výkonnosť. Práca nás musí baviť, a preto vedľa toho uznávame ešte ďalšie hodnoty.

  • Správanie = nie je nám vedľa výkonnosti jedno, ako sa naši ľudia správajú v práci k sebe ak našim obchodným partnerom. Vedieme a vzdelávame ich k tomu, aby boli ústretoví, kooperatívni, súdržní.
  • Výkonnosť = našim ľuďom poskytujeme najmodernejšie vybavenie, špičkové podmienky pre prácu a systém školení a vzdelávania. Podporujeme tú najvyššiu výkonnosť s orientáciou na našich zákazníkov.
  • Tvorivosť = podporujeme u našich ľudí tvorivý prístup. Naši manažéri sú platení podľa toho, ako vylepšujú naše produkty, postupy a systémy.

Tvorivosť našich ľudí vedie k novým a dokonalejším riešeniam pre našich zákazníkov.
V rokovaniach s našimi obchodnými partnermi pôsobíme ako seriózna, korektná a solídna firma v pravom zmysle týchto slov:

  • serióznosť = každý záväzok či povinnosti voči našim obchodným partnerom berieme vážne. S vážnosťou pracujú naši všetci profesionáli
  • korektnosť = dbáme na to, aby naša komunikácia, služby a výrobky boli vždy pre zákazníkov jasné a vecne správne. Chceme splniť všetky očakávania, ktoré náš zákazník má
  • solídnosť = naša firma má silné základy vo svojej histórii. Tiež súčasná finančná a personálna kondícia našej spoločnosti predstavuje pre našich obchodných partnerov naozaj pevné a garantované zázemie. Máme svoj vlastný veľký výrobný závod, sklady, vývojové oddelenie a vlastné tímy montérov, remeselníkov a odborníkov. Sme nositeľom ocenenia TOP RATING, ktorým sa môžu označovať iba vybrané najlepšie podniky spĺňajúce najnižšiu možnú mieru podnikateľského rizika a ďalšie kritériá podľa medzinárodnej spoločnosti Dun & Bradstreet.

Za 20 rokov na európskom trhu máme za sebou vyše 8 000 projektov, viac ako 2,5 milióna m2 stropných podhľadov, 200 000 m2 montovaných prestaviteľných priečok, bezmála 300 halových objektov a Živých stavieb a mnoho špeciálnych realizácií v akustike. Naša kovovýroba dodala svoje zvárané konštrukcie jednak pre naše stavebné projekty, ale tiež vyrobila stovky častí a celých technologických liniek pre tých najnáročnejších klientov zo západnej Európy.

Zamestnávame okolo 150 zamestnancov a popri tom dávame celoročne prácu menším firmám, kde je zamestnaných ďalších 200 ľudí. V Slavkove u Brna, v centre Európy, máme jednak hlavné sídlo firmy s vlastným vzdelávacím strediskom a tiež veľký výrobný závod. Svoje vlastné a samostatné pobočky máme v Prahe a v krajinách strednej Európy - Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko.

Popri vlastných pobočkách máme stálych obchodný zástupcov v Dánsku, Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Slovinsku, Rumunsku, na Cypre, v Pobaltských republikách a v Spojených arabských emirátoch.

V čom sa odlišujeme od ostatných?

Okrem kvalitnej práce dávame našim zákazníkom ešte niečo navyše - ponúkame osobnú angažovanosť našich pracovníkov. Naši ľudia už od samého začiatku sa usilujú o to, aby všetky predstavy každého nášho obchodného partnera boli nielen splnené, ale aj prekonané. Snažíme sa dodávať tú najvyššiu kvalitu, akú je možné dosiahnuť.

Firemná štruktúra

Naša spoločnosť je rodinnou firmou s presnou štruktúrou a správnym fungovaním všetkých orgánov akciovej spoločnosti. Firmu riadi päťčlenné predstavenstvo zložené zo skúsených odborníkov, ktorí sú denne plne k dispozícii firemným potrebám. Predstavenstvo spoločnosti potvrdzuje najdôležitejšie firemné rozhodnutia, v spolupráci s ľuďmi z prvej línie vytvára firemný systém fungovania a vykonáva každodennú kontrolu všetkých pracovných tímov. Prácu predstavenstva podporuje finančná učtáreň s vnútropodnikovou bankou, personálne oddelenie, IT manažér a tím technického riaditeľa firmy.

Výsledky práce predstavenstva podliehajú pravidelnej kontrole dozornej rady. Členovia tejto rady sú externí špecialisti na právo, ekonómiu a manažment.

Spoločnosť je rozdelená do samostatných divízií, ktoré riadia riaditelia. Tieto divízie sú rozdelené do samostatných pracovných tímov. Vedieme všetkých našich pracovníkov, aby každý z nich bol samostatným podnikateľom na svojom úseku a dobre hospodáril. Výsledky ich práce pravidelne hodnotia manažéri spoločnosti.

Virtuálna prehliadka LIKO-Noe (víťaz v prestížnej súťaži Zasadačka rok / katégória Zdravá kancelária)

 Naše divízie:

  • Divízia Interiors dodáva montované systémy pre tvorbu vnútorného priestoru stavieb - prestaviteľné a posuvné priečky, vstavky  do hál, akustické stropné podhľady. Tieto systémy vyvíjame už 20 rokov a sme jednou z najlepších firiem v tejto oblasti v Európe. V spolupráci s našimi exportnými partnermi zabezpečujeme predaj našich interiérových systémov v zahraničí.
  • Divízia Energy dodáva administratívne, logistické a výrobné objekty pre podnikanie. Špecializuje sa na menšie firemné sídla pre stredné a menšie firmy. V spolupráci s majiteľmi objektov vytvárame konkrétne optimálne materiálové a priestorové riešenia. Montovaná konštrukcia objektu je spojená s vlastným systémom priečok, podhľadov a vstavkov. Ako prvá európska firma sme doviezli na naše trhy revolučný systém striekanej penovej tepelnej izolácie z Kanady. Pod obchodným názvom Chytrá izolácia ® a Smartisol ® ju spolu so svojimi obchodnými partnermi využívame k dokonalému zateplenia rodinných domov i halových objektov v krajinách strednej Európy.
  • Divízia Production vyrába a dodáva technologické linky a ich časti z uhlíkových a nerezových ocelí a hliníka. Tieto produkty vyrába pre významných európskych dodávateľov technologických celkov a tiež cez inžinierske firmy zákazníkom v západnej Európe. Zaisťuje nákup a výrobu interiérových prvkov pre naše systémy, skladovanie a logistiku na všetky naše stavby a pre našich exportných partnerov.

Ku koordinácii medzi jednotlivými divíziami dochádza predovšetkým pri neformálnej každodennej komunikácií. Každá divízia má svoj účet vo vnútropodnikovej banke, ktorá spadá pod finančného riaditeľa - podpredsedu predstavenstva. Ako divízie, tak aj samostatné tímy majú svoj plán činnosti a jeho plnenie je pravidelne kontrolované. A to ako ekonomické výsledky, tak výsledky v oblasti vývoja a vylepšovania.


Naša práca je pre nás vášňou ...
Vaši Likosáci

Istota pre našich partnerov

Poistenie zodpovenosti za škodu

Poistenie stavebno montážne

Certifikát ISO 9001

Certifikát ISO 14001

Politika kvality a enviromentu

Vyhlásenie politiky kvality a enviromentu

Fakturačné údaje

IČO: 31379702
IČ DPH: SK2020346361
Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 7606/B

Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra

Arch space LIKOnoe EquaBank Pečať spoločensky zodpovedného podnik Pecet bonitny podnik czech green building council zasedack roku