Aby sa život v mestách stal znesiteľnejším ...

Aby sa život v mestách stal znesiteľnejším ...

Tepelné ostrovy v mestských aglomeráciách spôsobujú, že najmä v sparnom lete sa život ľudí v mestách stáva takmer neznesiteľným. Tento jav, ktorého hlavnou príčinou je prekrytie veľkých plôch pôvodnej vegetácie pozemnými komunikáciami a množstvom budov, možno eliminovať nielen rozširovaním parkov a zelene v parteru mesta, ale aj v rámci vznikajúcich novostavieb. V Českej republike priekopnícka riešenie v tomto smere poskytujú najmä kancelárske komplexy, prvé lastovičky sa ale objavujú aj v segmente bývania.
 
Problematiku tepelných ostrovov nemožno brať na ľahkú váhu. My máme riešenie. Článok v Hospodárskych novinách čítajte TU

 

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2021Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001