Aj chodby môžu byť pekné!

Aj chodby môžu byť pekné!

Projektant interiérov Technickej univerzity v Ostrave navrhol vytvoriť chodby učební nevšedným spôsobom. Sklenené výplne našich presklených priečok MICRA II a MICRA I sú tvorené dizajnovým sklom LIKO-Glass s motívmi odborov, ktoré sú vyučované na jednotlivých katedrách.
Bol to dobrý nápad, príjemné prostredie školy pozitívne ovplyvňuje psychiku študentov i vyučujúcich.

LIKO-SOffice rokaCZGBCAMSPCzech Best Managed Companies 2020