Dom smútku v Dunajskej Strede

Dom smútku v Dunajskej Strede

V roku 2016 vyhlásilo mesto Dunajská Streda verejnú architektonickú súťaž na rekonštrukciu Domu smútku, ktorý je súčasťou mestského cintorína. Medzinárodná porota vybrala návrh architektov Pavla Holíka a Jána Hobrľa.

Ten bol ďalej rozpracovaný v štúdii a následnom realizačnom projekte, v ktorom bol kladený dôraz predovšetkým na riešenie vnútorných priestorov a ich funkcií.

Stavbu definuje hlavná obradná sieň v centrálnej časti, ktorá prevyšuje priľahlé priestory. Hlavná sieň osovo nadväzuje nielen na vstup v strede priečelia, ale aj hlavnú prístupovú cestu cintorína. Rekonštrukcia celú stavbu predovšetkým očistila.

Vďaka vysunutej horizontálnej markíze a vystredenému krížu vzniklo nové priečelie, ktorého výraznými prvkami sú antracitové hliníkové dvere a okná. Ďalšími výraznými prvkami sú nová tmavo šedá zastrešujúca konštrukcia a kríž.

Predtým bola pre obrady používaná iba centrálna sieň spolu s jednou bočnou, ktorá bola prepojená iba menším otvorom. Druhá bočná sieň slúžila ako skladisko. V novom návrhu riešenia sa prepojili všetky tri siene a vďaka mobilným stenám je možné jednoducho spájať a rozdeľovať v závislosti na veľkosti obradu.

Mobilné steny sú vyhotovené v rovnakom drevenom obklade ako okolité steny, a tak pri ich uzavretí nemožno ani poznať, že sa za nimi skrýva ďalší priestor.

V dreve sú vyhotovené tiež minimalistické a strohé lavice spolu s oltárom a výrazným prvkom interiéru – podsvieteným krížom. Kríž vedie pohľady návštevníkov smerom hore, kde sa dvíha akustický podhľad zo svetlých hliníkových lamiel smerom ku svetlíku.

Vďaka tomu sa priestor nielen opticky zväčšil, ale svetlík tiež dodáva interiéru dostatok prirodzeného svetla.

Celá stavba pôvodne nevyhovovala predovšetkým po technickej stránke. Budova tak bola kompletne zateplená a interiér bol vybavený novými technológiami riadenia osvetlenia, ozvučenia, klimatizácie aj vykurovania.

Mobilné steny LIKO-SPACE®

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001