Dotace na zelené střechy zvýšena na 800 Kč za metr čtvereční!

Dotace na zelené střechy zvýšena na 800 Kč za metr čtvereční!

Od 15. 5. 2020 se výrazně navyšuje finanční podpora na výstavbu vegetačních neboli zelených střech v České republice z programu Nová zelená úsporám. Místo původních 500 Kč dosahuje nově příspěvek 800 Kč na metr čtvereční její půdorysné plochy. Navýšení se bude týkat nejen všech žadatelů, kteří žádost podají po tomto datu, ale i všech již podaných žádostí, které dosud nebyly vyplaceny.

Zelenou střechu už pořídíte i přes náš e-shop!

Střechy pokryté vegetací mají pozitivní přínos jak pro samotné majitele budov, tak i pro své okolí. Díky tepelně izolačním vlastnostem pomáhají šetřit výdaje za energie, ochlazují budovy, ale také snižují odtok dešťové vody, prašnost i hlučnost, přispívají ke zvyšování vlhkosti a celkově lepšímu klimatu v obcích a městech.

Podpora se poskytuje formou fixní dotace nově ve výši 800 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství střechy a vztahuje se na výstavbu extenzivních, polointenzivních a také intenzivních zelených střech. Zateplení objektu musí splňovat podmínky programu Nová Zelená Úsporám.

Více informací na
Nová Zelená Úsporám!

Zdroj: Státní fond životního prostředí ČR, www.sfzp.cz

LIKO-SOffice rokaCZGBCAMSPCzech Best Managed Companies 2020