Farebné prvky motívov zväčšených fotografií ako súčasť interiéru

Farebné prvky motívov zväčšených fotografií ako súčasť interiéru

Zadaním investora pre rekonštrukciu vstupných priestorov a priestorov využívaných verejnosťou v objekte Fyzikálneho ústavu Akadémie vied ČR v Prahe bolo predovšetkým ich opäť navrátiť k úrovni zodpovedajúcej významu inštitúcie. Autorom architektonického návrhu je Ing. arch. Karel Moudrý a spoluautorom Ing. arch. Martin Rezek z pražského ateliéru Anta.

Riešenie rešpektuje pôvodné priestory, esteticky ich vylepšuje a napĺňa novými funkciami vzhľadom k verejnosti. Základnou prioritou bolo priestory presvetliť, rozjasniť, vizuálne zjednodušiť a prepojiť tak, aby pôsobili jednotným dojmom.

Pôvodne zamýšľané sklenené steny boli následne ozvláštnené farebnými akcentmi LIKO-Glass použitými pre niekoľko vybraných častí stien a nový recepčný pult. Zaujímavosťou je, že popísané farebné prvky zároveň prezentujú činnosť Fyzikálneho ústavu, lebo pre nich boli vybrané motívy fotografií štruktúr rozličných materiálov zhotovených super mikroskopmi s obrovským zväčšením, ktoré dodal priamo Fyzikálny ústav ako produkty svojej činnosti a architektom boli vybrané iba tie najvhodnejšie, správne orezané a umiestnené na konkrétne miesta.

Ďalším, pôvodne neplánovaným systémom je mobilná stena LIKO-Space umiestnená medzi prednáškovou sálou a foyer, ktorá plne vyhovuje náročným požiadavkám na veľkosť, flexibilitu, akustiku a vzhľad.

Viac o dizajnovom sle LIKO-Glass

Prezrite si flexibilitu mobilných stien LIKO-Space

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2021Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001