Jaké používáme zavlažovací systémy?

Jaké používáme zavlažovací systémy?

Naše zelené stěny a fasády využívají dvou, respektive tří základních principů závlahových systémů. Prvním z nich je recirkulační zavlažovací systém. Ten funguje přesně tak, jak už napovídá název: recirkuluje vodu. Zdrojem vody je v tomto systému zavlažovací nádrž, která je umístěna v technické místnosti, nebo přímo pod zelenou stěnou.

Aby byl zajištěn dostatečný objem vody, zavlažovací nádrž je automaticky či ručně pravidelně doplňována. Přebytečná voda se shromažďuje ve spodní části stěny a je přiváděna zpět do nádrže. Tato voda se poté znovu používá, tedy recirkuluje.

Druhým typem je přímý zavlažovací systém, který nemá vodní nádrž ani čerpadlo. Zavlažovací voda pochází přímo z externího zdroje (tj. vodovodní řád, dešťová voda, …). Tato voda je obohacována o hnojiva prostřednictvím dávkovacího čerpadla.

Pro přímé zavlažování není nutné čerpadlo, protože distribuci zajistí tlak vody ve vodovodních potrubích. Voda je přiváděna k zelené stěně a distribuována pomocí kapkové hadice. Veškerá přebytečná voda ze zavlažování je shromažďována a odváděna do kanalizace (není recirkulována).

Větší zelené stěny mají obecně spíše přímý zavlažovací systém a menší stěny mají recirkulační systém – může se to však lišit. Stejně tak, každý ze systémů má své výhody a nevýhody.

Bez ohledu na použitý typ zavlažovacího systému (přímý nebo recirkulační) je většina zelených stěn ovládána časovačem nebo ovladačem. Ten informuje zavlažovací systém, kdy se má zapnout/vypnout, jak dlouho má běžet, a v některých případech, kde má běžet (jednotlivé sekce zelené stěny).

Některé zelené stěny (zejména ty větší) jsou rozděleny do několika zavlažovacích zón. Díky tomu je umožněno zalévat různé části stěny různými rychlostmi, protože některé její části mohou potřebovat více vody než jiné (důležitá je skladba rostlin a orientace vůči světovým stranám).

Existuje ještě třetí typ zavlažování – ruční zavlažování. Zde osoba pečující o zelenou stěnu dodává vodu do systému např. pomocí hadice nebo mobilní nádrže. Ruční zavlažování se obvykle provádí u menších zelených stěn. Výhodou ručního zavlažování je, že není nutný přívod elektřiny ani vody.

Naše Živé stavby

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2021Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001