Späť ku koreňom

Späť ku koreňom

11.10.2018 sme mali dobrú príležitosť v spolupráci s STU fakultou Pozemných stavieb a Ing. Erika Jakeša spraviť prezentáciu našich Interiors produktov študentom 4 ročníka.
 
"Pre mňa to bolo trošku nostalgické, lebo do auly v ktorej bola prednáška som pred x rokmi chodil na prednášky a pred 26 rokmi promoval a nikdy by ma nenapadlo, že budem stáť na mieste tých ktorí ma učili..." povedal Roman Macko, konateľ pobočky v Bratislave.
 
"Bolo to príjemne strávený čas s mladými potencionálnimi stavbármi. Po mojej prvopočiatočnej „tréme“ sme rozhýbali aj študentov k otázkam a nakoniec sme pre nich pripravili súťaž o knižky ArchSpace. Dostali 4 otázky postupne, a kto prvý sa prihlásil a odpovedla správne dostal knižku. Tak verím, že to bolo pre nich prínosom a už plánujeme s pánom Jakešom niečo podobné ale v oblasti Zeleného stavania..."
 

LIKO-SOffice rokaCZGBCAMSP