Jsme mezi deseti nejlépe řízenými firmami v Česku

Jsme mezi deseti nejlépe řízenými firmami v Česku

Společnost Deloitte už 27 let oceňuje v globálním měřítku kvalitu řízení předních soukromě vlastněných společností včetně jejich managementu. Letos poprvé vyhlásila výsledky v soutěži Czech Best Managed Companies 2020 také v České republice. V poměrně náročném auditu vybrala do skupiny deseti oceněných také naši společnost LIKO-S.

Nezávislá odborná porota hodnotila u každé oceněné společnosti 4 klíčové pilíře – firemní strategii, řízení a finanční výkonnost, produktivitu a inovace, firemní kulturu.

Speciál Hospodářských novin (25. 5. 2020) představuje všech 10 oceněných firem v soutěži Czech Best Managed Companies 2020 a zároveň seznamuje s aktivitami firem v oblasti společenské odpovědnosti (CSR - Corporate Social Responsibility), což znamená dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do strategie a každodenní činnosti firem. Jako příkladnou uvádí naši společnost LIKO-S.

Oba články si přečtěte ve Speciálu Hospodářských novin

LIKO-SCzech Best Managed Companies 2020Rodinný podnikCZGBCAMSPISO 14001ISO 9001